ћир

Zlatno doba Kikinde


PODELITE:

Pre tačno sedam godina na sednici skupštine opštine Kikinda, Srpska napredna stranka preuzela je vlast od Demokratske stranke i njenih koalicionih partnera koji su samo promenili stranu.

Pompezno su najavljivali šta će sve uraditi za Kikindu, kako će Kikinda ponovo doživeti svoje zlatno doba, a među brojnim idejama bila je i ona o gašenju 5 javnih preduzeća i formiranju jednog javnog preduzeća koje će objedinjavati sve delatnosti.

Ideja o gašenju jednog javnog preduzeća postojala je i ranije, ali je ona bila zasnovana na činjenici da su stanovi koji su bili u društvenoj svojini bili otkupljeni i da su sada u privatnoj svojini, što je svelo delatnost JSP-a na poslove agencije za nekretnine. Međutim, ta opravdanost nije postojala kada su u pitanju druga javna preduzeća. Nije vredelo što je opozicija na čelu sa Demokratskom strankom upozoravala da se jedan tako ozbiljan poduhvat ne može sprovoditi preko noći, da bi trebalo prvo analizirati sve mane i prednosti formiranja novog preduzeća, da će pogrešna odluka Kikindu vratiti bar dve decenije unazad… Ništa nije vredelo.

Srpska napredna stranka imala je većinu u lokalnoj skupštini, kao što je ima i danas, i tako je doneta odluka o gašenju JP „Direkcije za izgradu grada“, JP „6. oktobar“, JP „Zelenilo i pijace“, Javnog stambenog preduzeća i Agencije za poljoprivredu i odluka o formiranju JP Kikinda.

Mesecima nakon osnivanja ove nakaradne tvorevine, sneg na ulicama Kikinde nije bio počišćen, a trava je bila kao u savani, pa su se stanari zgrada sami organizovali i kosili travu da bi deca mogla da priđu igralištima, pošto je, navodno, JP Kikinda bila nemoćna jer nije na vreme sprovela javne nabavke. Već to je ukazivalo na neozbiljnost čitavog poduhvata i opravdanu sumnju da je razlog formiranja preduzeća bio da se ljudi koji su smatrani nepodobnima otpuste i da na njihova mesta dovedu članovi Srpske napredne stranke.

Ni sedam godina kasnije nema pomaka, pa tako u Kikindi još uvek neki delovi grada nemaju kanalizaciju. Urbanističke projekte više ne rade Kikinđani, nego projektni biroi iz Beograda i Aranđelovca, iako je JP „Direkcija za izgradnju grada“ u momentu donošenja odluke o likvidaciji imala čak dva stručno osposobljena projektna tima za izradu urbanističke dokumentacije. JP „6. oktobar“ imalo je svoju baždarnicu za vodomere i majstore ospobljene za ovu vrstu poslova do momenta likvidacije, pa je preko noći odlučeno da se vodomeri šalju u Beograd da se tamo baždare. Otpušteno je oko stotinu ljudi samo da bi se demonstrirala sila, bez obzira što je većina tih „viškova“ kasnije dobila sudske sporove zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa i što su se troškovi tih sporova isplaćivali novcem građana Kikinde. Niko se nije zapitao kakav je to boljitak donelo i koliko je to zaista koštalo građane Kikinde.

A koštalo nas je i više nego što se novcem da izmeriti - košta nas svakom razdvojenom porodicom gde roditelji na smenu odlaze u inostranstvo da bi obezbedili golu egzistenciju, košta nas svake mlade osobe koja odlazi odmah po završetku školovanja jer ne želi da pristane na poniženja, ucene, pritiske i uslovljavanja učlanjenjem u vladajuću stranku, odlascima na mitinge; košta nas nedostatka kiseonika od svakog zdravog posečenog stabla radi kupovine glasova na izborima, košta nas dostojanstvenog života u Kikindi.

Olivera Kantar

PRATITE NAS

Postani član

KATEGORIJE