lat

Заштита животне средине и одрживи развој


ПОДЕЛИТЕ:

Увешћемо зелени динар по начелу "загађивач плаћа" који ће се користити по програмима за израду карата ерозија, квалитета ваздуха, воде и земљишта мора бити редовно мерен

· Ветрозаштитни појасеви морају бити постављени свуда где је то неопходно

· Пооштрићемо контролу чувања режима прве и друге зоне заштите природе

· Израдићемо десетогодишње планове уређења ретензија и карте водотокова у циљу спречавања ерозија, клизишта и поплава

· У складу са обавезама преузетим у преговорима са ЕУ до 2030. године, морају бити завршени планови енергетске ефикасности, регионалних депонија и пречишћача отпадних вода на водотоковима

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ