lat

Запошљавање


ПОДЕЛИТЕ:

Снизићемо стопу фискалних прихода по запосленом у малим и средњим предузећима, и увести системске мере усмерене на подизање нето зарада, да би стимулисале пораст запослености, стандарда, и потрошње

· Отворићемо посебне програме за запошљавање младих са високом и вишом стручном спремом, мастера, магистара и доктора наука којима држава мора омогућити да годину дана раде за просечну плату у Републици, док плаћање пореза и доприноса преузима држава. Уколико послодавац одлучи да након истека годину дана задржи на послу овог радника, држава на себе преузима доприносе и порезе, а послодавац исплаћује плату

· Увешћемо степенасто опорезивање дохотка за млађе од 30 година. Сви млади са 18 година имаће јединствену снижену стопу пореза, која се протоком сваке животне године увећава за по 1 проценат, до пуног износа у тридесетој години

· У зависности од сектора, ослободићемо послодавце пореза на плате у трајању од једне до четири године након оснивања малог или средњег предузећа, уз обавезу одржавања броја запослених током овог периода

· Умањићемо порезе за послодавце који исплаћују више зараде запосленима, и увешћемо подстицаје за послодавце ослобађањем дела пореза на капиталну добит

· Прекинућемо са политиком плаћања инвеститорима за отварање радних места на која они запошљавају раднике којима исплаћују минималне зараде

· Све одлуке које се односе на акционе планове запошљавања и законе из области радних односа доносиће се кроз социјални дијалог, односно пуно учешће синдиката и удружења послодаваца

· Увешћемо европски принцип "доживотног учења" као основни услов технолошког развоја друштва

· Основаћемо Националну канцеларију за рад која ће имати функције: берзе рада, агенције за обуке и усавршавање, агенције за каријерно саветовање и вођење, института за истраживање тржишта рада, исплате помоћи за незапослене

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ