ћир

Volontiraj


PODELITE:

“Budi promena koju želiš videti u svetu”- Gandi

Želiš iz prve ruke da naučiš šta i kako se radi u našoj stranci, koje su obaveze i odgovornosti? Želiš iskoristiti svoja znanja i veštine kroz građanski aktivizam, a u isto vreme da dobiješ priliku i stekneš neka nova iskustva koja će ti pomoći u daljem profesionalnom razvoju?

Značaj volonterstva

U zemljama razvijenih demokratija volonterski angažman važan je faktor na gotovo svim nivoima života, od svakodnevice do promovisanja društveno važnih pozitivnih promena. Takođe, rad volontera je izuzetno priznat, vrednovan i tražen te je vrlo značajna i gotovo obvezna preporuka za svako dalje zapošljavanje.

Volonterski angažman od izuzetne je važnosti u vreme političkih, ekonomskih i ekoloških kriza, s kojima se svakodnevno suočavamo. Volonterstvo podstiče društveni aktivizam, koji je osnovni pokretač svakog naprednog društva. Prepoznavanje potreba zajednice i spremnost na aktivno delovanje, pomaže društvu da brže i kvalitetnije reši nagomilane probleme i potrebe. Očekivati od države da sama reši sve probleme vodi u starateljski odnos države prema građanima koji je karakterističan za nerazvijena društva. Volontiranje kao društveni fenomen doprinosi pojačanom delovanju građana u društvenom životu, pomaže stvaranju lokalnih mreža i stvara osećaj odgovornosti za rešavanje problema koji postoje u zajednicama.

U svim svojim oblicima, volonterstvo ima vrlo važnu ulogu u društvima širom Evropske unije: volonteri su uključeni u širok raspon aktivnosti, kao što su obrazovanje i pružanje usluga, međusobna pomoć ili samopomoć, zastupanje, sprovođenje kampanja, upravljanje, te društvene i ekološke akcije.

Osim koristi za društvo u celini, volontiranje ima i niz pozitivnih učinaka na pojedinca. Tako, na primjer, mladima i nezaposlenima pomaže da razviju ili dodatno usavrše određene veštine, steknu samopouzdanje i samopoštovanje kako bi postali obučeni i spremni za raznolike mogućnosti zaposlenja. Takođe, stariji ljudi kroz volontiranje ostaju aktivni, doprinose zajedničkom dobru i osećanju da su njihove veštine još uvek dragocene. Ovo je od važnosti za održanje njihovog morala, dok istovremeno doprinosi održanju integracijske saradnje i solidarnosti.

Kroz volontiranje ljudi razvijaju komunikacione i organizacione veštine, proširuju svoje socijalne krugove i često dobijaju mogućnosti za plaćene poslove u budućnosti. Uz to, volontiranje pruža i mogućnosti neformalnog obrazovanja, te je zbog toga jedan od ključnih elemenata u strategiji životnog učenja u Evropskoj uniji.

Volontiranje je jedan od načina socijalnog uključivanja i integracije. Ono doprinosi izgradnji kohezivnog društva stvarajući veze utemeljene na poverenju i solidarnosti te tako stvara i socijalni kapital. Volontersko delovanje kreira prostor u kome ljudi, bez obzira na nacionalnost, religiju, sociojalno-ekonomski status i starost, mogu doprineti stvaranju pozitivnih promena u društvu.

PRATITE NAS

Postani član

KATEGORIJE