lat

Волонтирај


ПОДЕЛИТЕ:

“Буди промена коју желиш видети у свету”- Ганди

Желиш из прве руке да научиш шта и како се ради у нашој странци, које су обавезе и одговорности? Желиш искористити своја знања и вештине кроз грађански активизам, а у исто време да добијеш прилику и стекнеш нека нова искуства која ће ти помоћи у даљем професионалном развоју?

Значај волонтерства

У земљама развијених демократија волонтерски ангажман важан је фактор на готово свим нивоима живота, од свакодневице до промовисања друштвено важних позитивних промена. Такође, рад волонтера је изузетно признат, вреднован и тражен те је врло значајна и готово обвезна препорука за свако даље запошљавање.

Волонтерски ангажман од изузетне је важности у време политичких, економских и еколошких криза, с којима се свакодневно суочавамо. Волонтерство подстиче друштвени активизам, који је основни покретач сваког напредног друштва. Препознавање потреба заједнице и спремност на активно деловање, помаже друштву да брже и квалитетније реши нагомилане проблеме и потребе. Очекивати од државе да сама реши све проблеме води у старатељски однос државе према грађанима који је карактеристичан за неразвијена друштва. Волонтирање као друштвени феномен доприноси појачаном деловању грађана у друштвеном животу, помаже стварању локалних мрежа и ствара осећај одговорности за решавање проблема који постоје у заједницама.

У свим својим облицима, волонтерство има врло важну улогу у друштвима широм Европске уније: волонтери су укључени у широк распон активности, као што су образовање и пружање услуга, међусобна помоћ или самопомоћ, заступање, спровођење кампања, управљање, те друштвене и еколошке акције.

Осим користи за друштво у целини, волонтирање има и низ позитивних учинака на појединца. Тако, на примјер, младима и незапосленима помаже да развију или додатно усаврше одређене вештине, стекну самопоуздање и самопоштовање како би постали обучени и спремни за разнолике могућности запослења. Такође, старији људи кроз волонтирање остају активни, доприносе заједничком добру и осећању да су њихове вештине још увек драгоцене. Ово је од важности за одржање њиховог морала, док истовремено доприноси одржању интеграцијске сарадње и солидарности.

Кроз волонтирање људи развијају комуникационе и организационе вештине, проширују своје социјалне кругове и често добијају могућности за плаћене послове у будућности. Уз то, волонтирање пружа и могућности неформалног образовања, те је због тога један од кључних елемената у стратегији животног учења у Европској унији.

Волонтирање је један од начина социјалног укључивања и интеграције. Оно доприноси изградњи кохезивног друштва стварајући везе утемељене на поверењу и солидарности те тако ствара и социјални капитал. Волонтерско деловање креира простор у коме људи, без обзира на националност, религију, социојално-економски статус и старост, могу допринети стварању позитивних промена у друштву.

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ