lat

Васин: Недопустиво смањење права националних заједница


ПОДЕЛИТЕ:

Васин: Недопустиво смањење права националних заједница 

Нови Сад, 19. јуна 2017. 

Изјава Мирослава Васина, председника Покрајинског одбора ДС за Војводину: 

На последњој седници Скупштине АПВ, вољом владајуће већине, донета је одлука по којој се Службени лист АПВ састоји из три дела, општег, посебног и огласног и да се на језицима националних мањина - националних заједница објављује само општи део. До сада се на језицима националних мањина - националних заједница објављивао цео Службени лист АПВ. 

Оваква одлука Скупштине АПВ је апсолутно супротна свим залагањима за поштовање права националних заједница, мултиетничком карактеру Војводине, а постоје озбиљне индиције да је супротна Уставу Републике Србије и Статуту АПВ. Наиме, чл. 79. Устава Републике Србије, у оквиру уставне категорије очувања посебности националних мањина, предвиђа потпуно, благовремено и непристрасно обавештавање на свом језику, док је чл. 60. став 3. Статута АПВ предвидео да се Статут, покрајинске скупштинске одлуке, као и покрајинске уредбе и други општи акти Покрајинске владе објављују на свим језицима који су у службеној употреби у раду органа АП Војводине. Према чл. 24. Статута АПВ, поред српског језика и ћириличног писма, у равноправној службеној употреби су мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик. 

Овакво решење, без икакве сумње, представља умањење права националних заједница на информисање на свом језику, а грађани се деле на оне којима је на њиховом језику доступан сваки акт и на оне којима су, на матерњем језику, доступни само неки акти. Тако, на пример, припадници националних заједница неће више бити у могућности да читају текстове конкурса Покрајинске владе на свом језику. 

Разлози којима се правда доношење овакве одлуке су дуготрајно кашњење у штампању Службеног листа АПВ на језицима националних заједница и вишегодишњи недовољни капацитети Одељења за преводилачке послове за превођење целокупног Службеног листа АПВ. Иако је овај разлог рационалан, његово решење треба тражити у повећању броја извршилаца и организацији рада, а не у укидању штампања значајног дела Службеног гласника на језицима националних заједница. Још је неприхватљивије образложење Покрајинске владе да се укидањем штампања значајног дела Службеног гласника неће смањити њихова права, него, напротив, "омогућиће да право на информисање које је до сада било остваривано само делимично, уз огромне заостатке те фактички и није било остварено, сада буде остварено за опште акте у пуном обиму". Апсолутно је недопустиво да се смањење права приказује као њихово повећавање. 

Војводина се увек поносила службеном употребом шест језика и то је била једна од значајних тековина њене мултиетничности. Сумњам да је било чији интерес да се у моменту када европске институције истичу Војводину као светао пример мултиетничности, оваквим одлукама релативизује тај утисак. 

Покрајински одбор ДС за Војводину 

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ