lat

Спорт


ПОДЕЛИТЕ:

Развој спорта мора бити приоритет јер је то најефикаснији начин за одржавање доброг здравља нације

· Увешћемо пореске олакшице за сва привредна друштва која помажу развој школског и аматерског спорта

· Наставу физичког васпитања у нижим разредима основне школе треба да изводе професори физичког васпитања уместо учитеља, јер је тај узрасни период кључан за развој одређених моторичких вештина

· Проширићемо понуду спортских секција у школи, а спортске активности морају обухватати нетрадиционалне спортове који нису били заступљени у досадашњем физичком образовању, а посебно треба водити рачуна да спортске активности буду доступне и ученицима са инвалидитетом и осетљивим групама

· Формално-правни статус великих клубова мора бити регулисан, а они морају бити приватизовани

· Борба против насиља на спортским приредбама мора бити апсолутни приоритет, а законом предвиђен регистар насилника на спортским догађајима мора бити формиран. Из спорта мора бити одстрањена корупција

· Мора бити основан Национални спортски савет који ће развити Националну стратегију за развој спорта и физичког васпитања. Чланови Савета би били стручњаци из области спорта и физичког васпитања

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ