lat

Социјална политика


ПОДЕЛИТЕ:

Вратићемо свим пензионерима њихова стечена права у износима пензија пре умањења

· Нашим суграђанима старијим од 65 година без пензијског осигурања мора бити обезбеђена социјална пензија

· Обезбедићемо сваком ђаку који се за то пријави ужину у школи

· Породицама које одлуче да имају троје и више деце мора се пружати одржива подршка

· Родитељима који се налазе на боловању због болести деце мора бити обезбеђена пуна плата, а њихово боловање мора трајати исто колико и лечење детета

· Продужићемо трајање родитељског додатка на 12 месеци уместо садашње једнократне помоћи, и повећаћемо износ родитељског додатка за друго и треће дете

· Обезбедићемо новчану подршку за незапослене мајке за време трудноће и током периода трајања породиљског одсуства

· Увешћемо специјалне програме обданишта као подршку родитељима који раде повремено

· Учинићемо социјалну заштиту доступном свим угроженим појединцима и групама, а социјално укључивање и смањење сиромаштва кроз проактивне мере социјалне политике, кроз подршку укључивања цивилног сектора у пружање социјалних услуга, јесу наш стални циљ

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ