lat

Сиромаштво и животна средина


ПОДЕЛИТЕ:

Фондација Центар за демократију покренула је расправу о политици борбе против сиромаштва у Србији и контекстуално питање заштите животне средине, одрживог развоја и сиромаштва јединствено представила на дебати Дијалог у центру организованој под називом „Сиромаштво и животна средина“.

Број слика: 4

ГАЛЕРИЈА СЛИКА

Уводна излагања као основ за потоњу дискусију дали су: Злата Вуксановић Мацура (Географски институт САНУ), Предраг Момчиловић (новинар портала Машина), Анђелка Михајлов (професор ФТН у Новом Саду), Александар Јовановић Ћута (активиста Одбранимо реке Старе планине).

Политика радикалне штедње, фискалне консолидације и прокламованог економског просперитета очигледно је оставила трага не само на стандард људи, већ и квалитет њиховог живота, те се морају у оцени резултата и домета узети и други индикатори и параметри у разматрање и као основ за анализу. Данас, на глобалном нивоу питање заштите појединца од сиромаштва инкорпорира у стратегије и политике и на нивоу УН, а и новоизабрана комесарка ЕУ навела је овај сет питања као приоритет.

Деградација животне средине да ли је узрок или последица сиромаштва, једно је од питања, као и указивање на присутну замену теза када се о овоме говори. Од измене климатских услова до девастирања природе, апсолутно све чини живот сиромашних још сиромашнијим, а ниво заштите недовољним или неефикасним.

Илуструјући примерима регистрованим у подручјима око термоцентрала до настојања да се, како је сликовито описао један од дискутаната, "реке провуку кроз цеви", учесници су се сложили да ефекти производње енергије не могу се мерити са оним неповратним, штетним за људе и околину.

Поглавље 27 у фази преговарачког поступка са ЕУ, Србију ће донекле увести у проактивно стање према овом сету питања, и правила на које се њима буде обавезала биће бољитак у односу на постојеће стање. До тада небрига, негде и јасна намера и потирање општег интереса сурови одраз имаће у реалности, у загађењу пијаћих вода, уништењу водотокова, прекомерној емисији штетних гасова и коришћењу застарелих технологија.

Проф. др Драгољуб Мићуновић у закључку скупа подсетио је на стихове песника Овидија написане пре две хиљаде година, у којима је испевана истина о кривцу за чудовишни однос према природи. Напоменуо је да централна тема раније је била како овладати природом, а да се није водило рачуна да то и такво овладавање односи премного жртава, да нестају биљне и животињске врсте, здраве основе напретка. Оценио је да смо као друштво и цивилизација прилично лицемерни и неискрени и да пречесто иза прокламација стоји празнина.

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ