lat

Рударство и енергетика


ПОДЕЛИТЕ:

Донећемо нову, реалну стратегију развоја енергетике, као и стратегију развоја минерално-сировинског комплекса, све са циљем привлачења инвестиција и стратешких партнера у ове круцијалне привредне гране наше привреде

· Израдићемо Закон о рационалној употреби енергије и успоставити Фонд за подстицање енергетске ефикасности који ће свим заинтересованим домаћинствима, али и грађевинској индустрији и укупно привреди Србије омогућити најповољније могуће кредитирање подизања енергетске ефикасности (замена столарије, фасада, модернизацију технолошких процеса и др.)

· Покренућемо нови инвестициони циклус, ослањајући се на приватни капитал и стратешка партнерства у производњи електричне енергије, са циљем да се обезбеди нових: до 500 МW из ветра, до 200 МW из хидро потенцијала и по 100 МW из соларне енергије и енергије биомасе

· Формираћемо инвестициони фонд издвајањем једног евроцента по КWh који ће на годишњем нивоу акумулирати око 300 милиона евра. То ће, заједно са адекватним кредитним аранжманима и стратешким партнерствима омогућити отпочињање великих инвестиционих пројеката у области хидро, термо и гасних производних постројења, као и модернизацију дистрибутивног система, чиме ће се повећати одрживост и енергетска стабилност земље и значајно допринети расту БДП.

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ