ћир

Predlog novih mera Kriznog saveta DS-a


PODELITE:

S obzirom na to da nije moguće da se anticipira broj obolelih od virusa korona, niti realno trajanje epidemije u Srbiji, a da je potpuno jasno da će doći do premora i/ili oboljevanja medicinskih radnika svih profila, predlažemo da Ministarstvo zdravlja najhitnije pristupi izradi registra nezaposlenih i penzionisanih medicinskih radnika (lekara, sestara, tehničara) - dobrovoljaca, koji bi, na poziv, mogli da ih zamene ili olakšaju rad onima koji to čine sada.

Registar se može napraviti online, preko sajta Ministarstva i trebalo bi ga koncipirati po mestima stanovanja. Podrazumeva se izrada plana racionalnog korišćenja njihovog rada.

Takođe, predlažemo da se celokupno medicinsko osoblje testira skrining testovima, kao i budući dobrovoljci zaposleni u zdravstvenim institucijama, kako zdravstveni radnici ne bi bili glavni prenosioci, a bolnice postale žarišta zaraze.

PRATITE NAS

Postani član

KATEGORIJE