lat

Правосуђе


ПОДЕЛИТЕ:

Судови у Србији морају радити ефикасно и ослобођено од притисака

· Смањићемо судске таксе, накнаде судских извршитеља и јавнобележничке тарифе и примерити их платежној способности грађана

· Донећемо закон о бесплатној правној помоћи

· Судска власт мора бити независна јер је то основни темељ правне државе, што се може обезбедити финансијском независности судова кроз формирање правосудног буџета, али и другим мерама попут укидања другог мандата судија Уставног суда

· Сви закони и међудржавни споразуми који крше уставна начела и који дерогирају примену законских правила позитивног законодавства морају бити стављени ван снаге

· Побољшаћемо материјалне услове запослених у правосуђу

· Приватним извршитељима мора бити укинута могућност да сами доносе извршна решења и то мора бити враћено у надлежност судова, да то чине у складу са законима

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ