lat

Постојећи прописи се не поштују, стање животне средине алармантно


ПОДЕЛИТЕ:

На Светски дан заштите животне средине, Демократска странка упозорава да је стање животне средине у Србији данас још горе него у претходним годинама.

Претње по здравље, али и физички опстанак становника све су озбиљније, што се посебно односи на планирано отварање рудника литијума у долини Јадра, злата у Хомољу, скандалозан однос и непоштовање закона од стране инвеститора у Бору, Смедереву, Зрењанину... Загађени су и ваздух и земљиште, отпадне воде из индустрије и комуналне отпадне воде се испуштају директно у наше реке, без пречишћавања, земља нам је затрпана отпадом, нападнута су заштићена подручја природе, постојећи прописи се не поштују и инспекција не ради свој посао.

Ресорни одбор Демократске странке за екологију и заштиту животне средине захтева да се хитно предузму неопходне мере и тако ублажи катастрофално стање у овој области у нашој земљи:

1. Процес управљања отпадом мора да се уреди на такав начин да се смањи штетни утицај на животну средину, да се направи план затварања свих несанитарних депонија, да се кроз управљање отпадом створе услови за коришћење отпада у циркуларној економији.

2. Развијање мониторинга квалитета вода и уређивање на нивоу закона области управљања отпадним комуналним водама и водама из индустрије, уз обавезу изградње постројења за пречишћавање вода пре испуштања у животну средину. Потребно је и унапређење инвестиција у објекте за пречишћавање вода.

3. Заштита ваздуха од прекомерног загађења такође треба да се уреди на нивоу закона, закона којим ће сваки индустријски загађивач и термоелектрана бити у обавези да уграде и користе филтере за спречавање емисије киселих оксида. Неопходно је обезбедити више субвенција за изолацију објеката за становање, али и свих других јавних објеката, за замену дотрајале столарије и неефикасних пећи у домаћинствима. Побољшање система даљинског грејања кроз ревитализацију топловода, а све у циљу смањења губитака, високо је на листи приоритета.

4. Захтевамо ефикаснији рад инспекције на терену и повећање казни за преступнике. У Србији, у области животне средине постоји 15 закона и 250 подзаконских аката, а по стању животне средине јасно је да се постојећи закони у нашој земљи не поштују и да инспекција не ради свој посао на адекватан начин.

5. Хитно повећање површине под заштитом и заштита у пракси оних површина које се већ воде као заштићене, а заправо су угрожене градњом мини хидроелектрана, стамбених и разних других објеката... Хитно уградити светске стандарде ИУЦН и WWФ у Закон о заштити природе, те донети Закон о рестаурацији природе.

Грађани Србије цене и спремни су да се боре за заштиту животне средине, а Демократска странка је ту да пружи подршку и да сви заједно покажемо овој лошој власти, посвећеној само стварању огромних проблема, да им то нећемо дозволити.


Информативна служба Демократске странке

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ