lat

Одбрана


ПОДЕЛИТЕ:

Законска регулатива којом су сектор одбране и све припадајуће службе безбедности подвргнути потпуној парламентарној контроли и надзору Народне скупштине и Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности мора бити примењена

· Структура програмског буџета за период 2015-2019. и Војске Србије и Министарства одбране у целини мора бити измењена тако да уважава неопходност бољег материјалног и социјалног статуса свих припадника, а са улагањем у материјалну модернизацију као секундарним приоритетом

· Морају бити примењени и ратификовани међународни документи, са приоритетом учешћа жена у систему одбране (примена Резолуције 1325 Савета безбедности), допунама Акционог плана и предаје годишњих извештаја Савету безбедности у сарадњи са телима Народне скупштине

· Све преузете обавезе из програма Партнерства за мир морају бити испуњене, а мора бити остварена и сарадња са секторима одбране држава чланица ЕУ и чланица НАТО

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ