lat

Образовање и развој универзитета и науке


ПОДЕЛИТЕ:

Учинићемо образовање једнако доступним свима без обзира на материјалну ситуацију или место становања

· Средњошколско образовање ће бити обавезно

· Направићемо модерне наставне планове који ће у центар ставити ученика и кроз које ће деца стицати практичнија знања која ће им омогућити да се лакше запосле, а школа мора имати механизме који ће решавати проблеме са којима се деца током школовања сусрећу

· Повећаћемо плате наставницима и учитељима, а мора им бити омогућено да стално усавршавају и модернизују своја знања

· Увешћемо грађанско васпитање као обавезан предмет у школама, као и предмет репродуктивно здравље, а информатика ће бити уведена већ у прве разреде основне школе

· Обухват деце која учествују у предшколском образовању од треће године мора бити већи

· Створићемо образовни систем у ком ће сви имати једнаку шансу и зато ћемо направити фонд за стипендирање најталентованије деце од основне школе до докторских студија, као и научне инкубаторе за предузимљиве и иновативне средњошколце и младе научнике

· Не сме бити толеранције за корупцију у образовању која води куповини диплома, и зато ћемо извршити поновну акредитацију свих факултета уз оштрије услове и увести сталну контролу квалитета образовања на свим нивоима, како у приватним, тако и у државним установама

· Повећаћемо издвајања из буџета за науку и технолошки развој

· Држава ће суфинансирати пројекте у области истраживања и привредног развоја који имају подршку европских фондова

· Спречићемо процес неповратног одлива најперспективнијег младог научног кадра, кроз обезбеђивање краткорочних индивидуалних пројеката и одговарајућих радних места

· Прекинућемо инертно буџетско финансирање на основним, мастер и докторским студијама и прилагодићемо уписне квоте потребама тржишта рада

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ