lat

Медији


ПОДЕЛИТЕ:

Медији морају бити слободни, нецензурисани и извештавати грађане непристрасно, правовремено и истинито, а новинарство мора бити заштићено од сваке врсте притисака

· Неопходно је изаћи са сетом законских решења и мера који обезбеђују већи степен слободе и независности медија и заштиту јавног интереса у медијима

· Јачаћемо и развијати механизме за заштиту новинара

· Професионалне организације новинара морају бити слободне у раду и заштићене од сваке врсте притисака. Потребно је изменама Закона о електронским медијима прецизније дефинисати услове за избор и разрешење чланова РЕМ-а. Усвајањем ових измена стећи ће се услови за расписивање новог конкурса за чланове РЕМ-а

· Критеријуми за додељивање буџетских средстава за медијске програме морају бити јасни, уз поштовање јавног интереса и права на информисање грађана

· Јавни сервис мора да ради у интересу грађана, а не у интересу Владе. Он мора бити финансијски и уређивачки независтан, а регулаторна тела и независне институције за заштиту конкуренције и прекомерне концентрације приватног власништва у медијима морају бити подржани у свом раду. Јавни сервис је кључан за будућност медија у Србији. Мора му се обезбедити стабилно финансирање (кроз претплату), али и јасно дефинисати улога

· Основаћемо регионални сервис за територију централне Србије, који ће, између осталог, обезбедити информисање на језицима националних заједница

· Противимо се томе да нови власници медија буду људи блиски политичким партијама, а не они који доносе нове идеје и програме. Неопходно је дефинисати механизме за контролу транспарентности власништва. Потребно је обезбедити услове за успостављање професионалног и објективног система који ће утврђивати рејтинге ТВ и радио станица, тираж новина и посете сајтовима

· Санкционисаћемо злоупотребу медија за пласирање садржаја чији је циљ осрамоћивање појединаца, вођење кампања и медијске хајке

· Обезбедићемо механизме за садржаје на језицима националних заједница, као и развој образовних и културних програма и програма који третирају питања мањинских група. Противимо се приватизацији медија на мањинским језицима

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ