lat

Култура


ПОДЕЛИТЕ:

Донећемо Стратегију развоја културе која подразумева реализацију следећих циљева: развијање личних и јавних слобода, заштита културног наслеђа, подстицање савременог стваралаштва, стварање нових културних вредности, доступност културе свим грађанима, уравнотеженост културног развоја на целој територији, подстицање пројеката независног сектора, развијање система вредности без националне, верске и друге искључивости, поштовање међународних конвенција, инсистирање на избору кадрова по основу стручности, знања и способности

· Донећемо законе из области културе који би осавременили начин рада, финансирања и организационе моделе у овој делатности. Упоредо са тим, нужно је изменити одредбе закона из других области које отежавају и обесмишљавају рад у култури, како институција, тако и самосталних уметника

· Подршка култури мора се огледати не само у повећању улагања у културу које је неопходно него и у промени начина управљања буџетом тако да средства буду додељивана у складу са јасним критеријумима прописаним од стране Националног фонда за културу. Извори финансирања не морају бити само из буџета, него и из других извора финансирања

· Обезбедићемо пореске олакшице за улагање у културу

· Неопходно је улагати у културну инфраструктуру, завршити обнову највећих музеја, али континуирано обнављати објекте и опрему свих установа културе Србије

· Мора постојати стратегија континуираног образовања у области културе на свим нивоима школовања, као и департизована и професионална кадровска политика у свим установама културе

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ