lat

Економија, привреда и фискална политика


ПОДЕЛИТЕ:

· Формираћемо финансијску институцију за обнову и развој која ће под повољним условима подржавати мала и средња предузећа, предузећа из ИТ сектора и пољопривредна газдинства. Она ће давати гаранције, пружати услуге осигурања извоза, а серијом подстицаја прилагођених стратешким секторима (иновације, ИТ, обновљиви извори енергије) и пореских олакшица стимулисаћемо развој малих и средњих предузећа, запошљавање младих, формирање индустријских кластера, конкурентност и извозну оријентисаност привреде

· Спровешћемо свеобухватну пореску реформу са циљем увођења веће пропорционалности, а порез на основне животне намирнице и лекове ће бити смањен увођењем ниже стопе ПДВ која ће износити 10% и више стопе која ће износити 20%, као и порез на имовину

· Смањићемо годишњи број плаћања пореза са садашњих 42+12 и свести га на испод 10 и увешћемо пуну операционализацију онлине пореских пријава

· Пореске стопе које ћемо прво поставити на ниво неопходан за социјално одговорну политику, ћемо у десотогодишњем периоду, постепено, програмирано и транспарентно снижавати за 0.5 процената годишње

· Стимулисаћемо кроз конкретне пореске олакшице све власнике капитала и бизниса да део оствареног профита поделе са запосленима

· Повећаћемо минималну цену рада у циљу достизања европског стандарда, и подићи ћемо ниво неопорезивог дела зараде уз увођење повраћаја пореза за запослене са најмањим зарадама

· Цркве и верске заједнице морају плаћати порез за комерцијалне делатности за које сви други плаћају порез

· Камате на дозвољен минус на текућем рачуну и провизије које банке узимају на коришћење платних картица морају бити умањене

· Применићемо закон о обавезним роковима плаћања тако да се врате сви дугови државе привреди

· Вратићемо локалним самоуправама приходе од накнада за коришћење земљишта

· Повећаћемо рудну ренту

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ