ћир

Ekološka katastrofa – Lim i Drina prekriveni otpadom


PODELITE:

Već u prvim danima 2021. godine Srbija se suočava sa novom ekološkom katastrofom. Posle Makiša, Bora, Smedereva, Valjeva, Zrenjanina, Užica i Valjeva, u ekološkom fokusu je jugozapadna Srbija. Lim i Drina, dve izuzetno važne reke, prekrivene su ogromnom količinom plutajućeg otpada koji se nagomilao u jezerima Potpećke i Višegradaske brane. Višedecenijskom problemu se nije prišlo ozbiljno, iako je Srbija donela državnu strategiju upravljanja otpadom još davne 2010. godine, i sada se suočavamo sa posledicama olakog shvatanja zaštite životne sredine u Srbiji.

Naime, nijedan grad koji se nalazi na reci Lim nema sanitarne deponije, već se otpad odlaže na smetlištima pored reke. Najveći uzrok zagađenja je otpad s prijepoljske deponije koja zvanično nije aktivna i nalazi se uz samu reku Lim. Velike padavine u toku decembra 2019. godine doprinele su da se pokrenu gomile komunalnog otpada. Najveći deo se zadržao na brani Potpećkog jezera, a jedan deo je doplutao do Višegradskog jezera na mestu ušća reke Lim u Drinu i tako su nekad živopisna jezera postala plutajuće komunalne deponije.

Aktuelni problem ugrožava i živote i zdravlje građana i zato je neophodno pristupiti njegovom rešavanju vrlo odgovorno i sa mnogo više ozbiljnosti nego do sada. Nekakve sajle možda mogu privremeno da zaustave kretanje komunalnog otpada nizvodno, ali to ne može da bude trajno rešenje. Akcija čišćenja koju je najavila ministarka zaštite životne sredine je svakako potrebna i predstavlja ogroman posao, međutim, ni ona ne rešava problem.

Resorni odbor Demokratske stranke za zaštitu životne sredine i ekologiju smatra da je neophodno jednom ozbiljnom akcijom najviših državnih organa zaustaviti dalje ispuštanje otpada u ove i sve druge vodotokove na teritoriji države Srbije i zahteva od vlasti da se odmah započne sa čišćenjem Potpećkog jezera i svih drugih vodotokova. Sanacija zatvorenih deponija i izgradnja novih sanitarnih deponija u ovom regionu, kao i u svim drugim delovima Srbije, mora da bude prioritet delovanja Vlade Republike Srbije. Pored sveobuhvatnog i strateškog pristupa rešavanju problema, članovi i članice Resornog odbora DS-a smatraju da je važno da odgovornost preuzmu svi oni koji su svojim (ne)činjenjem doprineli ekološkoj katastrofi sa kojom se Srbija suočava, te da je neophodno smeniti i strogo kazniti sva odgovorna lica za stanje u kom se danas nalazi Potpećko jezero, ali i pristupiti strogom kažnjavaju svih oni koji ne poštuju postojeće propise o odlaganju otpada.


Resorni odbor Demokratske stranke
za zaštitu životne sredine i ekologiju

PRATITE NAS

Postani član

KATEGORIJE