ћир

Dinčić: U Demokratskoj stranci procedure se moraju poštovati


PODELITE:

Intervju Dušana Dinčića, sekretara Demokratske stranke

Broj slika: 1

GALERIJA SLIKA

Dušan Dinčić je rođen 1975. godine, a po zanimanju je advokat. Diplomirao je 2001. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, a 2004. godine je položio pravosudni ispit. Član je Demokratske stranke od 1993. godine, a od 1996. do 1999. bio je predsednik Demokratske omladine. Dušan je u 4 mandata bio predsednik OO DS Savski venac, a bio je i šef odborničke grupe DS u Skupštini Beograda. U GO Savski venac bio član opštinskog veća, načelnik opštinske uprave i od 2012. do 2016. godine predsednik Opštine. U Demokratskoj stranci je obavljao izuzetno važnu dužnost – bio je predsednik Statutarne komisije od 2016. do 2020. godine. Za sekretara Demokratske stranke izabran je na sednici Glavnog odbora održanoj 28. juna u Šapcu. Oženjen je, otac jednog deteta.

1.  Zbog čega je bilo potrebno imenovanje novog sekretara i šta će biti tvoji prioriteti u budućem radu?

U poslednjih nekoliko meseci došlo je do uplitanja politike u rad sekretarijata, što smatram da je nedopustivo. Sve je kulminiralo na sednici Glavnog odbora u Zemunu, kada je angažovano obezbeđenje koje je imalo zadatak da spreči održavanje sednice. Nakon toga dosadašnji sekretar je razrešen dužnosti i protiv njega je pokrenut disciplinski postupak.

Moj glavni zadatak, a mislim da i stranka to od mene očekuje, jeste da stranku prilagodimo trenutku u kome se nalazimo. Moramo da se trgnemo i da shvatimo da više nije 2010, nego 2020. godina - da razumemo izazove koji su pred nama i da nađemo načina da funkcionišemo sa manje novca, a više entuzijazma. Reformu stranke mora da prati i reforma stranačke administracije koja treba da bude efikasnija, operativnija i koja će raditi u okviru svojih statutarnih ovlašćenja – to je nešto čega smo svi svesni još od unutarstranačkih izbora 2018. godine.

2.      Koji su te prvi poslovi dočekali na mestu sekretara i šta je obeležilo prve nedelje tvog rada na novoj stranačkoj dužnosti?

Cela situacija nije bila baš uobičajena – praktično svi zaposleni su otišli, a sve vreme nam se epidemija nadvijala nad glavom. Ako dodamo na sve to i angažovanje da se oslobode naši neosnovano uhapšeni članovi i ostali građani koji su učestvovali u nedavnim protestima, jasno je da je početak bio daleko od redovnog.

Dodatno, najviše smo se bavili uvođenjem stranke u redovne tokove – reorganizacijom Sekretarijata, razgovorom sa ljudima koji će ubuduće biti angažovani za rad u centrali, preuzimanjem kontrole nad stranačkim sajtom, imejlom i zvaničnim stranačkim nalozima na društvenim mrežama, jer su oni bili nezakonito uzurpirani.

Nažalost, dosta energije odlazi na bavljenje unutarstranačkim pitanjem takozvanog „Organizacionog odbora“ i svime onim što jedna grupa članova pokušava u javnosti da predstavi kao paralelno rukovodstvo.

3.      Kako funkcioniše stranka u uslovima pandemije?

Predsednik stranke je doneo odluku da se zbog korone privremeno zatvore prostorije stranke, ali to ne utiče bitno na naš rad. Svakako nema uslova za organizovanje sastanaka, pa svi radimo daljinski – od kuće, koristeći blagodeti moderne tehnologije. U stalnom smo kontaktu, svakodnevno održavamo onlajn sastanke i trudimo se da obim stranačkih aktivnosti ne bude smanjen. Naravno, kada se epidemija smiri, počećemo da radimo na redovan način.

4.      Članovima DS-a gotovo svakodnevno stižu imejlovi sa pozivima da učestvuju na unutarstranačkim izborima. Ima li izbora u stranci i kako se izbori raspisuju?

Izbori u Demokratskoj stranci nisu raspisani. Izbore raspisuje ili predsednik ili apsolutna većina članova Glavnog odbora. To se nije desilo i izbori nisu raspisani, niti je formiran organizacioni odbor za izbore.

Imejlovi se šalju sa privatnog imejla koji na prvi pogled liči na imejl DS, zloupotrebljavaju se znak i pečat Stranke. Sve ovo predstavlja bezočno kršenje Statuta i drugih akata stranke, a usudio bih se da kažem da bi se moglo govoriti i o težim zloupotrebama prava i krivičnim delima. Mi smo odlučni da se protiv ovoga borimo koristeći sva raspoloživa pravna sredstva i nećemo se ustručavati da o svemu obavestimo i odgovarajuće državne organe.

5.      Kakav je suštinski, a kakav pravni položaj takozvanog „Organizacionog odbora“ za izbore na čelu sa Vidom Ognjenović i na osnovu čega se profesor Šumarac predstavlja kao zamenik predsednika?

„Organizacioni odbor“ ne postoji ni formalno ni suštinski, on postoji samo u medijima koji su pod kontrolom Aleksandra Vučića. NJih je „izvikala“ mala grupa članova GO u holu Madlenijanuma i oni ne predstavljaju nikoga osim samog sebe. Profesor Šumarac je potpredsednik DS. Da bi neko postao zamenik predsednika, mora da ga predloži predsednik i da ga izabere Glavni odbor. To se nije desilo i to treba da znaju svi članovi stranke.

U međuvremenu, u skladu sa svim procedurama, za zamenicu predsednika izabrana je Dragana Rakić.

  6.      Zašto bivši i sadašnji funkcioneri protiv kojih je pokrenut disciplinski postupak nisu isključeni iz stranke na sednici GO u Šapcu 28. juna?

Glavni odbor ne može da odlučuje u prvom stepenu o isključenju - to rade ili opštinski odbori ili Izvršni odbor. U ovom slučaju, postupak je pokrenut i preuzeo ga je Izvršni odbor. Nakon što IO donese odluku, postoji i postupak žalbe. Pošto Statutarna komisija ne postoji, o žalbama, ako ih bude, odlučivaće Glavni odbor. Proces je potpuno transparentan, a mi ćemo sve procedure ispoštovati do kraja - u to ne treba sumnjati.

7.      Kako se raspisuju unutarstranački izbori i formira organizacioni odbor za izbore?

Kao  što sam rekao, izbore raspisuje ili predsednik ili GO aposlutnom većinom svih članova – oko 180. Potpuno je jasno da u holu Madlenijanuma nije bilo ni kvoruma. Glavni odbor bira Organizacioni odbor, kada se izbori raspišu i to isključivo na predlog predsednika. Grupa članova koja sebe naziva „Organizacionim odborom“ je samo neformalna grupa članova bez ikakvih ovlašćenja i uporišta u Statutu.

8.      Kakva su ti lična iskustva u radu u Statutarnoj komisiji, u kojoj je većina članova suspendovana zbog protivstatutarnog ponašanja i odluka?

Samo da razjasnim, ja sam ostavku na mesto člana Statutarne komisije dao pre nego što sam postao Sekretar – dao sam je Glavnom odboru koji mi je ostavku konstatovao i tek nakon toga sam dobio rešenje.

Moram da kažem da su ove dve godine u radu Statutarne komisije (SK) bile veoma neprijatno iskustvo za mene i u ličnom i u profesionalnom smislu. Bilo je jasno od početka da će većina u SK donositi političke, a ne pravne odluke kad god to bude smatrala neophodnim i na taj način izlaziti van svojih staturarnih ovlašćenja. Sve je počelo isključivanjem pokrajinskog poslanika Nenada Borovića za koga smo imali saznanja ima nameru da napusti stranku i da pređe u Srpsku naprednu stranku, a koga je Statutarna komisija vratila u DS pozivajući se na navodne propuste u proceduri, iako je Borović na vreme dobio predlog, imao mogućnost da da odbranu i pravo na žalbu. Na nedavno održanim izborima, Nenad Borović je bio kandidat za pokrajinskog poslanika na listi SNS.  

To je samo jedan od mnogobrojnih primera gde je SK izašla van svojih ovlašćenja, a najdrastičniji primer svakako je bio kad su članovi SK sami odlučivali o žalbama koje su podneli. Ovo je protiv svih pravila prava što je jasno i studentu prve godine pravnog fakulteta.

 9.      Prema dokumentima DS-a, da li je moguće organizovati elektronsko (Zum) glasanje?

Akti Demokratske stranke ne poznaju mogućnost glasanja na daljinu – preko interneta. Da bi se ova mogućnost uvela u akte stranke morao bi se promeniti Statut DS i doneti posebni akti kojima bi se regulisao proces glasanja i obezbediti odgovarajući softver koji garantuje tajnost glasanja i pouzdanost rezultata i istovremeno minimalizuje mogućnost manipulacije glasanjem.

10. Kakav je tvoj stav o predloženom "Dogovoru o izlasku iz političke krize"?

Gledano sa čisto pravne strane, Dogovor je pravno nemoguć jer se očekuje od legalnog i legitimnog rukovodstva da odustane od donetih odluka i da se praktično poništi sednica Glavnog odbora od 28. juna održana u Šapcu. Istovremeno se insistira na odlukama Statutarne komisije koje nisu u skladu sa Statutom DS.

Dakle, takozvani „Dogovor o izlasku iz političke krize“ podrazumeva da legalno i legitimno rukovodstvo Demokratske stranke, koje ima podršku ubedljive većine članova stranke i GO, poništi svoje legalno i legitimno donete odluke, a da se prihvate sve nelegalne i nelegitimne odluke koje je „izvikala“ grupa bivših i sadašnjih funkcionera DS na stepeništu u Madlenijanumu.

Vreme kada je ovako nešto bilo moguće u Demokratskoj stranci je prošlo. Demokratska stranka je ozbiljna organizacija, a moj zadatak je da se pobrinem da se uvede red i da se poštuju procedure.

 

 

Informativna služba Demokratske stranke

PRATITE NAS

Postani član

KATEGORIJE