lat

ДЕKЛАРАЦИЈА О ОПОЗИЦИОНОМ ДЕЛОВАЊУ


ПОДЕЛИТЕ:

Полазећи од чињенице да је демократија у Србији девастирана ауторитарном влашћу и да су демократске институције у Србији уништене или обезвређене;

Свесни чињенице да је неопходно деловање на јасној идеолошкој и програмској платформи које ће се супротставити уништавању демократске перспективе Србије;

Још једном потврђујемо да ћемо оваквој власти бити оштра опозиција, нећемо правити коалицију са СНС-ом нити давати подршку влади СНС-а

и да ћемо се борити:

за друштво социјалне правде, толеранције и поштовања људских права,

за слободу медија и поштене и слободне изборе;

за поделу власти и владавину права у којој ће судство бити независно и у којој ће се Устав и закони безусловно поштовати;

за парламент који ће бити највише законодавно тело, средиште демократске дебате, али и контролор извршне власти која неће излазити из својих уставних и законских оквира;

за уређен привредни амбијент и слободан рад синдиката уз стални дијалог и међусобно уважавање послодаваца и радника;

за развој добросуседских односа и трајног мира у региону;

за европске вредности и улазак у Европску унију;

као и за будућност Србије у којој ће сви грађани имати једнаке шансе и једнак статус пред законом, без обзира на њихову националност, вероисповест или политичко опредељење

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ