lat

Чланарина


ПОДЕЛИТЕ:

На основу члана 35. став 1. тачка 11. Статута Демократске странке, Главни одбор Демократске странке, на седници одржаној 14. септембра 2019. године донео је:

ОДЛУКУ О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Висина чланарине за 2020. годину за чланове/ице Председништва Демократске странке, народне посланике/це и посланике/це у скупштини АП Војводине износи 5.000,00 динара;

2. Висина чланарине за 2020. годину за чланове/ице Извршног одбора (осим чланова/ица побројаних у тачки 1. ове Одлуке) износи 2.000,00 динара;

3. Висина чланарине за 2020. годину за чланове/ице Главног одбора (осим чланова/ица побројаних у тачки 1. и 2. ове Одлуке) износи 1.000,00 динара;

4. Висина чланарине за 2020. годину за све остале чланове/ице Демократске странке износи 500,00 динара;

Чланарина из тачака 1, 2. и 3. ове Одлуке уплаћује се на рачун број 285-2041040000025-40, (за износ из тачке 1. и 2. обавезно налогом за пренос).

Чланарина из тачке 4. ове Одлуке уплаћује се на рачун број 285-2041040000001-15.

ПРАТИТЕ НАС

Постани члан

КАТЕГОРИЈЕ