ћир

NAŠA POLITIKA

Demokratska stranka u centar svoje politike stavlja borbu protiv siromaštva i pokretanje ekonomije od koje bi korist imali svi građani, borbu za bolje obrazovanje koje će građanima ponuditi znanje i uspeh zasnovan na znanju i borbu za kvalitetnije zdravstvo kako bi svi građani mogli da ostvare dug i zdrav život. Radi ostvarenja ovih ciljeva Demokratska stranka građanima nudi sveobuhvatni novi dnevni red za Srbiju:

Ekonomija, privreda i fiskalna politika

Zapošljavanje

Javni sektor i državna uprava

Obrazovanje i razvoj univerziteta i nauke

Socijalna politika

Zdravstvo

Poljoprivreda i ruralni razvoj

Teritorijalna organizacija i lokalne samouprave

Građevina, saobraćaj i infrastruktura

Pravosuđe

Kultura

Mediji

Informaciono - komunikacione tehnologije

Zaštita životne sredine i održivi razvoj

Sport

Spoljna politika i evropske integracije

Unutrašnji poslovi

Odbrana

Rudarstvo i energetika