lat

НАША ПОЛИТИКА

Демократска странка у центар своје политике ставља борбу против сиромаштва и покретање економије од које би корист имали сви грађани, борбу за боље образовање које ће грађанима понудити знање и успех заснован на знању и борбу за квалитетније здравство како би сви грађани могли да остваре дуг и здрав живот. Ради остварења ових циљева Демократска странка грађанима нуди свеобухватни нови дневни ред за Србију:

Економија, привреда и фискална политика

Запошљавање

Јавни сектор и државна управа

Образовање и развој универзитета и науке

Социјална политика

Здравство

Пољопривреда и рурални развој

Територијална организација и локалне самоуправе

Грађевина, саобраћај и инфраструктура

Правосуђе

Култура

Медији

Информационо - комуникационе технологије

Заштита животне средине и одрживи развој

Спорт

Спољна политика и европске интеграције

Унутрашњи послови

Одбрана

Рударство и енергетика