lat

Програм

Економија, привреда и фискална политика
· Формираћемо финансијску институцију за обнову и развој која ће под повољним условима подржавати мала и средња предузећа, предузећа из ИТ сектора и пољопривредна газдинства. Она ће давати гаранције, пружати услуге осигурања извоза, а серијом подстицаја прилагођених стратешким секторима (иновације, ИТ, обновљиви извори енергије) и пореских олакшица стимулисаћемо развој малих и средњих предузећа, запошљавање младих, формирање индустријских кластера, конкурентност и извозну оријентисаност привреде

Рударство и енергетика
Донећемо нову, реалну стратегију развоја енергетике, као и стратегију развоја минерално-сировинског комплекса, све са циљем привлачења инвестиција и стратешких партнера у ове круцијалне привредне гране наше привреде

Спољна политика и европске интеграције
Европске интеграције морају бити спољнополитички приоритет Србије и због тога овај процес мора бити убрзан, а билатерална сарадња са земљама чланицама ЕУ континуирано унапређивана

Унутрашњи послови
Мора бити заустављено цурење информација из истрага које угрожава претпоставку невиности у процесима и истрагама које су у току

Одбрана
Законска регулатива којом су сектор одбране и све припадајуће службе безбедности подвргнути потпуној парламентарној контроли и надзору Народне скупштине и Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности мора бити примењена

Заштита животне средине и одрживи развој
Увешћемо зелени динар по начелу "загађивач плаћа" који ће се користити по програмима за израду карата ерозија, квалитета ваздуха, воде и земљишта мора бити редовно мерен

Спорт
Развој спорта мора бити приоритет јер је то најефикаснији начин за одржавање доброг здравља нације

Информационо-комуникационе технологије
Претворићемо целу Србију у развојно-технолошки центар - слободну ИКТ зону са нултим порезом на добит корпорација у првих пет година од оснивања ИКТ предузећа

Медији
Медији морају бити слободни, нецензурисани и извештавати грађане непристрасно, правовремено и истинито, а новинарство мора бити заштићено од сваке врсте притисака

Правосуђе
Судови у Србији морају радити ефикасно и ослобођено од притисака