lat

Зоран Лутовац

Председник Демократске странке

Рођен је 7. августа 1964. године у Београду. 
Дипломирао је, магистрирао и докторирао на Факултету политичких наука у Београду. 
Био је стипендиста Универзитета у Београду за време редовних студија и стипендиста Заједнице за науку града Београда за постдипломске студије у Институту за међународну политику и привреду. 
Радио је у Институту друштвених наука, Friedrich Ebert Stiftung (канцеларија у Београду), био амбасадор Републике Србије у Црној Гори од 2008. до 2013. године, а потом поново у Институту друштвених наука у Београду. 
Објавио је две монографије и више десетина чланака у домаћим и страним научним часописима или зборницима из области међународних односа, људских и мањинских права и политичких односа у Србији и региону. Учествовао је у више десетина емпиријских истраживања политичког јавног мњења у Србији и специјализованих истраживања попут етничке дистанце, међунационалних односа, итд. Организовао је више десетина округлих столова, научних и стручних расправа, летњих школа и јавних дебата. 
Био је члан Југословенског удружења за Уставно право од 1994. до 2007. године, председник УО Института за Европске студије од 2001. до 2004. године, члан УО Завода за уџбенике и наставна средства од 2001. до 2004. године, члан експертског тима Савезне владе за доношење Закона о националним мањинама 2001. године и члан Форума за међународне односе Европског покрета у Србији и Удружења политиколога Србије. 
Члан је Демократске странке од 1996. године. Био је саветник председника Демократске странке од 1996. до 2003. године. Обављао је функцију председника Ресорног одбора за националне мањине Демократске странке (1997-2003) и председника Ресорног одбора за људска права Демократске странке (2004-2008). 
Био је директор Фонда за унапређење демократије Љуба Давидовић од 2001. до 2004. године. 
Био је члан Политичког савета Демократске странке у периодима од 1997. до 2008. године и од 2013. до 2016. године. Обављао је функцију министра за европске интеграције Владе у сенци Демократске странке од 2015. до 2016. године. 
Радио је као саветник председника Владе Србије за политичка питања (2001-2003). Био је члан Координационог тела Владе Србије за Косово и Метохију (2001-2003) и члан експертског тима Владе Србије за редефинисање односа Србије и Црне Горе (2001-2002). 
На позицији стручног консултанта Комисије за Уставну повељу Србије и Црне Горе се налазио од 2001. до 2002. године, као и стручног консултанта Уставне комисије за доношење новог Устава Србије 2003. године. 
Бивши координатор Експертског тима за Устав председника Србије и председник Савета за односе са грађанским друштвом председника Србије (2007- 2008). 
За председника Политичког савета изабран је на изборној Скупштини Демократске странке 29. октобра 2016. године.
За председника Демократске странке изабран је на изборној Скупштини ДС 2. јуна 2018. године.