ћир

Veljko Krstonošić

Predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke Novi Sad

Rođen je 14. septembra 1977. godine u Kikindi. 
Osnovnu školu i Gimnaziju "Svetozar Marković" završio u Novom Sadu. Diplomirao na Tehnološkom fakultetu, smer Farmaceutsko inženjerstvo, gde je i magistrirao i doktorirao. 
Zaposlen je u Zavodu za farmaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, kao docent. 
Od 2013. do 2014. godine potpredsednik Gradskog odbora Demokratske stranke Novi Sad. U periodu od 2010. do 2013. godine obavljao je funkciju predsednika Izvršnog odbora Gradskog odbora DS Novi Sad. 
Izabran po većinskom izbornom sistemu za poslanika u Skupštini AP Vojvodine na Izbornoj jedinici Novi Sad 3, na izborima 2012. godine. 
Odbornik u Skupštini grada Novog Sada u dva mandata, od 2008. do 2012. i od 2012. do danas. Predsednik Mesne zajednice "Stari grad" u dva mandata. 
Koautor brojnih naučnih radova publikovanih u međunarodnim i domaćim časopisima i prezentovanih na raznim kongresima. 
Oženjen. Sa porodicom živi u Novom Sadu.