lat

Мирјана Рашевић

Председница Политичког савета Демократске странке

Ради као научна саветница и управница Центра за демографска истраживања Института друштвених наука и редовна професорка на Катедри за демографију Географског факултета Универзитета у Београду. 
Ангажована је и као професорка на мастер студијама Економског факултета Универзитета у Београду. 
Била је директорка Института друштвених наука у периоду од 2002. до 2015. године. 
Ауторка је десетак књига, више чланака у националним и међународним часописима, сарадница на одговарајућим темама у низу студија и учесница са прилозима на већем броју скупова у земљи и иностранству. 
Била је уредница часописа Становништво од 1996. до 2010. године. Руководила је различитим пројектима, укључујући и оне стратешког типа. 
Чланица је Демократске странке од априла 1990. године. 
Била је чланица Политичког савета Демократске странке од новембра 2016. године.
За председницу Политичког савета изабрана је на изборној Скупштини Демократске странке 2. јуна 2018. године.