lat

Милан Грол

(1876-1952)

Рођен је 1876. у Београду. Школовао се у Првој мушкој гимназији и на Филолошко-литерарном одсеку Филозофског факултета у Београду, где је и дипломирао 1899. Потом две године проводи у Паризу на студијама књижевности и позоришта. Прво запослење му је било у Народном позоришту у Београду на месту помоћника драматурга. Посао драматурга обавља од 1903. до 1906.

 

Потом се посвећује просветном раду, поставши професор француског језика у Првој гимназији. Просвету напушта 1909. године, када је постављен за управника Народног позоришта у Београду. У току Првог светског рата обавља дужност шефа српског Прес-бироа у Женеви. После рата се враћа на место управника Народног позоришта, где остаје све до 1924. Те године започиње његова дипломатска и политичка каријера - прво је постављен на место подсекретара у Министарству иностраних дела, а затим и на место амбасадора Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у Турској.

 

За посланика у Народној скупштини Краљевине је изабран 1925. на листи Демократске странке. Три године касније постао је и министар просвете, а на тој дужности остаје до јануара 1929. године. По престанку министарског мандата организује оснивање Коларчевог народног универзитета, на чијем челу је био од оснивања до почетка Другог светског рата.

 

Милан Грол је пре Другог светског рата, поред низа књижевних есеја и политичких чланака, превода с француског, либрета за оперу, објавио "Позоришне критике" и "Из предратне Србије", а 1952. низ портрета првих глумаца под насловом "Из позоришта предратне Србије". После Гролове смрти, објављене су посмртно три књиге: "Лондонски дневник", "Искушења демократије" и "Кроз две деценије Југославије".

 

Милан Грол је пре Другог светског рата, поред низа књижевних есеја и политичких чланака, превода с француског, либрета за оперу, објавио "Позоришне критике" и "Из предратне Србије", а 1952. низ портрета првих глумаца под насловом "Из позоришта предратне Србије". После Гролове смрти, објављене су посмртно три књиге: "Лондонски дневник", "Искушења демократије" и "Кроз две деценије Југославије".