ћир

Dragana Rakić

Zamenica predsednika Demokratske stranke. Predsednica Upravnog odbora Fondacije LJuba Davidović. Odbornica u Skupštini Grada Vršca.

Rođena je 15. avgusta 1973. godine u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu (1998), na Katedri za Opštu književnost i teoriju  književnosti. Trenutno je doktorand na istom fakultetu. Oblast naučnog istraživanja joj je kulturna istorija južnog Banata.

 Diplomirala je i na Višoj školi za sportske trenere u Beogradu i stekla zvanje  – viši košarkaški trener. Bila aktivna košarkašica i košarkaški trener do 2008. godine.

Učlanila se u Demokratsku stranku 2008. godine. Članica je Opštinskog odbora DS Vršac od 2010, u dva mandata 2012. i 2016.  bila odbornica u Skupštini Grada Vršca. Od novembra 2014. je potpredsednica Gradskog odbora DS Vršac. Izabrana u Glavni odbor DS 2017. Za potpredsednicu Demokratske stranke izabrana je na izbornoj Skupštini DS 2. juna 2018. godine. Predsednica je Upravnog odbora Fondacije LJuba Davidović. Predsednica je Resornog odbora Demokratske stranke za zaštitu životne sredine. Članica je nadzornog odbora „Centra za prava žena u Vršcu“. Članica je Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) i Bibliotekarskog društva Srbije (BDS).

Zaposlena je u Gradskoj biblioteci u Vršcu. Učestvovala na mnogim međunarodnim konferencijama i objavila nekoliko stručnih i naučnih radova na temu kulturne istorije južnog Banata.

Udata je i majka jednog Nikole.

Govori engleski i ruski jezik.