lat

Др Бранимир Јованчићевић

Потпредседник Демократске странке

Редовни професор Хемијског факултета, УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ.

Дугогодишњи шеф Катедре за примењену хемију. Почасни члан Српског хемијског друштва. Декан Хемијског факултета у периоду 2009-2015. Председник Савета у два мандата. Председник је матичног одбора за гео- и астро- науке Министарства за науку Републике Србије.

Био председник Европске асоцијације за хемију животне средине у два мандата. Члан је уређивачког одбора часописа Environmental Chemistry Letters (Springer). Председник је Хумболдт клуба Србије и сарадник одбора Човек и животна средина САНУ-а. Био је председник Управног одбора Агенције за хемикалије. Професор Јованчићевић је и експерт Европске комисије за евалуацију међународних пројеката.

Докторску тезу је одбранио 1993. године на Катедри за примењену хемију Хемијског факултета Универзитета у Београду. Као стипендиста Фондације Alexander von Humboldt у току 2000. и 2002. године био је на последокторским студијама у Хановеру, Немачка (Federal Institute for Geosciences and Natural Resources).

Од 2003. године је редовни професор на Хемијском факултету.

Из области органске геохемије и других сродних области примењене хемије, као и из области хемије животне средине објавио је до сада 130 научних радова (110 са SCI листе, 50 у водећим часописма) и пет књига – четири у издању Springer-а. Саопштио је до сада и преко 250 радова на научним скуповима од којих oкo120 на међународним.

Руководилац бројних домаћих и међународних научних пројеката. Ментор је 17 одбрањених докторских теза.

Члан је Демократске странке од 2004. године. Тренутно је председник РО за животну средину.