lat

Бојан Пајтић

Био је председник Демократске странке у периоду 01.06.2014. – 24.09.2016. године.

Рођен је 2. маја 1970. године у Сенти. Живи у Новом Саду.

 

Основну и средњу школу завршио је у родном граду. Дипломирао на Правном факултету у Новом Саду, где је, октобра 1996. изабран у звање асистента на предмету Облигационо право. На матичном факултету одбранио је магистарску тезу под називом "Фидуцијарни споразуми као средство обезбеђења облигационоправних потраживања". Стекао је звање доктора правних наука 16. јуна 2008, када је одбранио докторску дисертацију на тему: "Брачни имовински уговор".

 

Аутор је и коаутор научних радова и приказа из области Облигационог права, Земљишног права и Права интелектуалне својине. Радове је објављивао у часописима "Правни живот", "Право − теорија и пракса", "Гласник Адвокатске коморе Војводине", "Зборник радова Правног факултета у Нишу", "Зборник радова Правног факултета у Новом Саду".

 

Члан Демократске странке од септембра 1996. године, члан Градског одбора ДС Нови Сад, председник Покрајинског одбора ДС, члан Главног одбора ДС, члан Председништва ДС, потпредседник ДС, заменик председника ДС.

 

Од 2000. био је члан Извршног одбора Скупштине града Новог Сада, задужен за општу управу и прописе. Након локалних избора одржаних у септембру 2000. године, изабран је за потпредседника Извршног одбора.

 

У току целог скупштинског сазива 2000−2003. обављао је дужност председника Законодавног одбора Народне скупштине Републике Србије. Од марта до децембра 2003. био је Шеф посланичког клуба "ДОС − реформе Србије".

 

Председник Извршног већа АП Војводине 2004−2008. године, председник Владе АП Војводине 2008−2012. године.

 

На седници Скупштине Војводине одржаној 11. јула 2012. године изабран је за председника Владе Војводине.

 

На XVIII Скупштини Демократске странке одржаној 31. маја 2014. године изабран је за председника Демократске странке и ту функцију обављао је до 24. септембра 2016. године.

 

На парламентарним изборима 24. априла 2016. године изабран је за посланика у Народној скупштини Републике Србије.

 

Рођен у породици православног свештеника, ожењен, са супругом Весном има синове Андреја и Стефана.

 

Говори енглески и мађарски језик.