ћир

10 razloga da budete demokrata


PODELITE:

Zašto sam demokrata?

Ja sam demokrata zato što:

Verujem da se snaga i potencijali naše zemlje nalaze u ljudima, i da se svaki poredak mora zasnivati na poštovanju i zaštiti ličnog dostojanstva, slobode i prava na neometan razvoj svakog pojedinca.
Verujem u jednaka prava i jednake šanse za sve, bez obzira na pol, nacionalnu, versku i drugu pripadnost.
Verujem da dobrovoljno organizovani građani, udruženi radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, mogu da savladaju i najteže prepreke.
Verujem da budućnost u sebi nosi velike šanse za napredovanje našeg naroda i naših građana.
Verujem da se Srbija neprekidno mora vraćati svojim korenima, u kojima je utvrđeno opredeljenje za slobodu i demokratiju.
Verujem da privatna inicijativa predstavlja motor napretka u svim oblastima, i da svaka institucija našeg društva treba da neguje i podstiče samostalnost pojedinaca u razmišljanju i delovanju.
Verujem da vlast treba da bude servis građana, pod njihovom budnom kontrolom i u stalnom procesu usavršavanja.
Smatram da država treba da bude sve jeftinija, uz štednju i finansijsku odgovornost budžetskih organa, da bi više novca ostajalo građanima koji su ga i zaradili.
Verujem da je Demokratska stranka najbolja organizacija za pretvaranje ovih ideala u stvarnost.

10 osobina svakog pravog demokrate

Demokrata je iskreni borac za socijalnu pravdu. Svaka nepravda i svako ugroženo pravo ga odmah pokrenu na akciju. NJegovi sugrađani smatraju ga najboljim advokatom svojih interesa.
Demokrata je znatiželjan, komunikativan, druželjubiv. Nikad nije ravnodušan ili uobražen. Demokrata je uvek učesnik, retko samo posmatrač.
Demokrata je preduzimljiv, zna kako će rešiti problem. Da bi to postigao, demokrata je u toku, interesuje se i informiše o svim načinima za rešavanje problema.
Demokrata je pouzdan. Kad obeća, on ispuni. A u svakom slučaju, uvek se javi i objasni šta se desilo.
Demokrata je pošten. On u politici nije zbog lične koristi. Dovoljna nagrada mu je što mu ljudi veruju i biraju ga da ih zastupa u ostvarivanju zajedničkih interesa.
Demokrata voli da saznaje nove stvari. Interesuje ga sve što vodi napretku i boljim rešenjima problema.
Demokrata nije tvrdoglav. Pažljivo sluša argumente i priznaje greške ako ih počini.
Demokrata ceni stručnost, preciznost i profesionalnost. Nije aljkav, niti sklon javašluku.
Demokrata je pristojan. Nikada ne vređa druge, bez obzira na situaciju u kojoj se nađe.
Demokrata je optimista. Veruje da za svaki problem postoji rešenje, samo ako se pristupi na pravi način i uz dobar plan.

PRATITE NAS

STOP MEDIJSKOM MRAKU!

Preuzmite besplatnu
mobilnu aplikaciju sa Play Store ili App store prodavnice

KATEGORIJE