ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Бранислав Јоцић Нови Сад 850.000,00 15 март 2016
Петар Томић Нови Сад 850.000,00 15 март 2016
Жељко Двожак Кула 97.000,00 14 март 2016
Ненад Симеуновић Нови Сад 200.000,00 14 март 2016
Бранкица Милинковић Нови Сад 200.000,00 14 март 2016
Витомир Вучковић Нови Сад 200.000,00 14 март 2016
Милица Урошевић Нови Сад 200.000,00 14 март 2016
Зоран Делић Нови Сад 200.000,00 14 март 2016
Саша Пашић Нови Сад 366.370,00 14 март 2016
Божидар Вулић Београд 400.000,00 14 март 2016
Вера Стојановић Нови Сад 437.000,00 14 март 2016
Душан Раичковић Београд 497.000,00 14 март 2016
Марко Бастаћ Београд 500.000,00 14 март 2016
Андреј Белингар Београд 500.000,00 14 март 2016
Весна Вукелић Бачка Топола 700.000,00 14 март 2016
Нина Вукелић Нови Сад 700.000,00 14 март 2016
Душан Елезовић Нови Сад 850.000,00 14 март 2016
Горица Мојовић Београд 50.000,00 11 март 2016
Ненад Велицки Врбас 121.000,00 11 март 2016
Бранко Шећеров Нови Сад 845.000,00 11 март 2016

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)