ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Славиша Момчиловић Прокупље 94.000,00 16 март 2016
Љубомир Шујерановић Кладово 103.500,00 16 март 2016
Синиша Лазић Сомбор 150.000,00 16 март 2016
Мирослава Бабић Нови Сад 360.000,00 16 март 2016
Александар Ивков Нови Сад 363.825,00 16 март 2016
Божидар Ђелић Београд 850.000,00 16 март 2016
Драгана Обрадов Кула 50.000,00 15 март 2016
Иштван Кардош Кула 60.000,00 15 март 2016
Никола Гребер Кула 91.500,00 15 март 2016
Жељко Двожак Кула 97.000,00 15 март 2016
Ранко Шпањевић Крушчић 183.000,00 15 март 2016
Војин Милинковић Нови Сад 200.000,00 15 март 2016
Ненад Аврамовић Нови Сад 200.000,00 15 март 2016
Бранко Рондовић Нови Сад 200.000,00 15 март 2016
Мирослав Стефановић Нови Сад 220.000,00 15 март 2016
Мирјана Салак Житиште 225.000,00 15 март 2016
Игор Салак Житиште 275.000,00 15 март 2016
Стеван Латиновић Нови Сад 360.000,00 15 март 2016
Слободан Лалић Нови Сад 365.000,00 15 март 2016
Ана Ђоковић Нови Сад 850.000,00 15 март 2016

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)