ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Србољуб Антић

- A +
Србољуб АнтићМинистар финансија Владе у сенци Демократске странке. Председник Ресорног одбора Демократске странке за финансије и монетарну политику.

Рођен је 20. децембра 1955. године у Београду.

Доктор економских наука. Дипломирао је 1982. на Економском факултету Универзитета у Београду, где је и магистрирао 1991. (магистарска теза: "Ефекти политике каматних стопа у југославенској привреди"), а докторирао је 1998. на Економском факултету Универзитета у Подгорици (докторска теза: "Приватизација и економска регулација електропривреде").

Стручно усавршавање: University of Toulouse, Institute d’Economie Industrielle, 1993, истраживачки програми и семинари; University of Florida, Public Utilities Research Center, 1995, истраживачки програми и семинари; University of Rhode Island, Institute for the Study of International Aspects of Competition, 1995, истраживачки програми и семинари; Central European University, Budapest, 1999, истраживачки програми и семинари.

Радно искуство: International Monetary Fund, виши саветник Извршног директора, 2001-2012; радио на фискалним, монетарним и финансијским питањима у документима ИМФ-а који покривају земље чланице, економске регионе, разне Г групе, као и светску економију.

Министар енергетике и рударства, Влада Републике Србије, 2000. На месту министра организовао увоз сирове нафте, лож уља, природног гаса и електричне енергије у време несташица. Иницирао увођење тржишних ценовних механизама у енергетици и учествовао у креирању иницијалних планова реформи у сектору енергетике и рударства.

Г консалтинг, директор, 2000.

Радио на пројектима урбане инфраструктуре на локалном нивоу. Био је директор пројекта "Макроекономске рефоме и реконструкција - финансијске потребе" презентираног за Stability Pact у Солуну 2000.

Економски Институт, истраживач, 1997-1999.

Радио на студијама за електропривреду, урбану инфраструктуру, сектор нафте и гаса и БОТ аранжмане у водоснабдевању, третману отпадних вода и отпада.

Институт друштвених наука, истраживач, 1983-1997.

Радио на следећим великим пројектима: Политика каматних стопа (1985, 1988); Алуминијумска индустрија СФРЈ (1988); Консолидација Металуршког комбината Смедерево (1989); Реструктурирање југословенске индустрије челика, са British Steel and World Bank (1990-1992); Пласмани банака и методи заштите банкарског капитала у периоду санкција и хиперинфлације (1994); Економски аспекти односа Електропривреде Црне Горе и Рудника угља Пљевља (1996); Реструктурирање Електропривреде Црне Горе (1996).

Важнији објављени радови:

· International Comparisons of Electric Power Regulation, edited by R. Gilbert, E. Kahn, Cambridge University Press, Cambridge MA, 1996.

· Privatization and Ownership Changes in Steel Industry, UN ECE 1996, Geneva.

· Власништво и ефикасност природних монопола, у Економија и демократија, Институт друштвених наука, Београд, 1997.

· "Финансирање развоја инфраструктуре" и "Блок тарифа и ценовна дискриминација", у Политика анти-економије, Економска политика, Београд, 1997.

· Нео-класици и регулација, Економска мисао 1-2, 1997, Београд.

· Влада и корупција у државама у транзицији: склоност или импотенција, у Економија и право, Институт друштвених наука, Београд, 1998.

· Санкције и економска политика, у Економске санкције УН: Случај ФР Југославије, Институт за европске студије, Београд, 1998.

· Завршни рачун: Економске консеквенце НАТО бомбардовања, G17 and Стубови културе, Београд, 1999.

· Механизми корупције у процесу приватизације у Србији - подизање транспарентности", у Механизми корупције у Србији, ЦПА/ЦПС, Београд, 2000.

· Infrastructure reconstruction of Southeastern European Region and Serbia, in Security and Reconstruction of Southeastern Europe, Institute for Regional and International studies, Sofia, 2000.

· Раст светског сувереног дуга и нова правила ММФ, Бизнис и финансије 106, април 2014, Београд.

· Превелике да би пропале - финансијске институције и порески обвезници, Бизнис и финансије 107, мај 2014, Београд.

· Режим курса динара и политика привредног раста: фино подешавање, Бизнис и финансије 107, мај 2014, Београд.

Говори енглески језик.