lat

Програм

Култура
Донећемо Стратегију развоја културе која подразумева реализацију следећих циљева: развијање личних и јавних слобода, заштита културног наслеђа, подстицање савременог стваралаштва, стварање нових културних вредности, доступност културе свим грађанима, уравнотеженост културног развоја на целој територији, подстицање пројеката независног сектора, развијање система вредности без националне, верске и друге искључивости, поштовање међународних конвенција, инсистирање на избору кадрова по основу стручн ...

Територијална организација и локалне самоуправе
Грађани морају бити у једнаком положају без обзира на то у којој општини или граду живе, што ће се обезбедити увођењем стандарда услуга на националном нивоу

Грађевина, саобраћај и инфраструктура
Ставићемо ван снаге "Лекс специјалис" о изградњи Београда на води, као и међудржавни споразум између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата који крши уставна начела и дерогира примену законских правила српског законодавства. Уговор о Београду на води мора бити проглашен ништавим

Социјална политика
Вратићемо свим пензионерима њихова стечена права у износима пензија пре умањења

Здравство
Скратићемо листе чекања тако што ће се из Републичког фонда за здравствено осигурање издвојити новац за набавку неопходне опреме

Пољопривреда и рурални развој
Државно пољопривредно земљиште је јавни ресурс који под једнаким условима мора бити доступан пољопривредним произвођачима и зато се не сме продавати

Јавни сектор и државна управа
Приликом штедње мора бити направљена јасна разлика између два јавна сектора - првог, у ком су запослени просветни, здравствени и културни радници, полиција, војска или уметници, и другог, у ком се налазе администрација у јавним предузећима, владине агенције и функционери

Образовање и развој универзитета и науке
Учинићемо образовање једнако доступним свима без обзира на материјалну ситуацију или место становања

Запошљавање
Снизићемо стопу фискалних прихода по запосленом у малим и средњим предузећима, и увести системске мере усмерене на подизање нето зарада, да би стимулисале пораст запослености, стандарда, и потрошње